Trường Mầm non TT Quân Chu tổ chức Hội thi “ Cô nuôi giỏi” cấp trường năm học 2018 – 2019