Về cơ sở vật chất: Hiện nay nhà trường có tổng diện tích đất hơn năm nghìn m2 với các công trình cơ bản đáp ứng được yêu cầu của hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ: Nhà trường có tổng số 10 lớp học; 01 nhà hiệu bộ gồm 01 phòng họp và 01 phòng làm việc của Hiệu trưởng; 05 phòng chức năng; 02 bếp ăn được thiết kế một chiều đảm bảo cho công tác nuôi dưỡng trẻ. 02 sân chơi có đầy đủ đồ chơi ngoài trời, vườn hoa, cây cảnh, cây bóng mát. Môi trường học tập an toàn, xanh - sạch - đẹp, đáp ứng điều kiện cơ bản thực hiện đổi mới giáo dục.