Thursday, 19/05/2022 - 12:38|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Thị trấn Quân Chu

Kế hoach chi bộ tháng tháng 4.2022

ĐẢNG BỘ TT QUÂN CHU

CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON

 
  
 

Số    -KH/ CB

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

TTQuân Chu, ngày 30 tháng 3 năm 2022

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 3   

Triển khai kế hoạch tháng 4 năm 2022

 

I. Thông tin tình hình thời sự, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, văn bản chỉ đạo của cấp trên:

- Bản tin và văn bản chỉ đạo điều hành của địa phương.

- Tuyên truyền kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Một số Chỉ thị, Nghị quyết, hướng dẫn của Đảng như: NQ06/, NQ10/, Chỉ thị 12/, QĐ 46/..

- Thông báo tình hình kinh tế chính trị, văn hóa xã hội nổi bật trên địa bàn: Báo cáo số 20-BC/ĐU ngày 22/3/2021 của Đảng ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2022;

- Làm tốt công tác tuyên truyền kế hoach số 87/KH-UBND ngày 18/3/2022 của UBND huyện Đại Từ về tổ chức lấy ý kiến cử tri và trình kỳ họp HĐND các cấp thông qua nội dung Đề án nhập thị trấn Quân chu và xã Quân chu đẻ mở rộng địa giới hành chính thị trấn Quân chu, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên trước tháng 6/2022 theo Đề Án của Huyện Đại Từ  vào ngày 18/4/2022.

- Tuyên truyền và tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, cập nhật thông tin trên thông tin điện tử cài đặt và sử dụng quản lý đảng viên, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch.

II. Đánh giá công tác tháng 3/2022:

1. Công tác xây dựng Đảng                              

 1.1.Công tác tư tưởng chính trị:

- Tất cả đảng viên phải chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước; mọi đảng viên đều có tư tưởng vững vàng, không dao động.

- Tuyên truyền và tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, cập nhật thông tin trên thông tin điện tử cài đặt và sử dụng quản lý đảng viên, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch.

1.2. Công tác tổ chức cán bộ và đảng viên:

- Tiếp tục bồi dưỡng các quần chúng để phát triển đảng.

1.3.Công tác kiểm tra, giám sát:

- Bám sát và thực hiện đúng kế hoạch kiểm tra giám sát của UBKT và ĐU.

- Thực hiện kiểm tra nội bộ theo kế hoạch. Nghiêm túc thực hiện các khuyến cáo, quy định của Đảng và Chính phủ, cơ quan chức năng về công tác phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho trẻ.

2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh chính trị, trật tự ATXH

2.1. Lãnh đạo nhiệm vụ chuyên môn:

- Hoàn thành cân đo quý III cho trẻ.

- Tăng cường công tác phòng chống dịch (khử khuẩn đồ dùng đồ chơi, lớp học, thông thoáng phòng, rửa tay diệt khuẩn, thực hiện thông điệp “5 K”).

- Hoàn thành kiểm tra hoạt động nhà giáo học kỳ II theo kế hoạch.

- Thực hiện kế hoạch chuyên môn:

- Hoàn thành đề án dạy tiếng Anh giai đoạn 2021-2025;

- Hoàn thành đánh giá ngoài và két quả đã được công nhận KĐCL mức độ 3 và trường chuẩn quốc gia mức độ 2.

- Bắt đầu từ 15/3 học sinh mầm non quay trở lại trường, tỉ lệ duy trì trẻ ra lớp ngày càng đông hơn so với tỉ lệ toàn cấp học.

- Nhà trường đã thẩm định xong tài chính 2021 với phòng giáo dục Đại từ.

2.2. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng:

- Thực hiện giám sát mọi hoạt động của đơn vị theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

2.3.Thực hiện quy chế dân chủ ở đơn vị:

- Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên và quần chúng, tiếp tục thực hiện tốt qui chế dân chủ trong toàn đơn vị.

2.4.Về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội:

- Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn trong đơn vị. Đoàn kết nội bộ, bảo vệ tài sản của đơn vị và công tác phòng chống cháy nổ.

3. Lãnh đạo công tác xây dựng các đoàn thể:

- Chỉ đạo các đoàn thể tham gia và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 111 năm ngày QTPN 8/3 và 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCSHCM.

- Công văn số 394 về Thực hiện Hướng dẫn tuyên truyền lịch sử huyện Đại Từ 100 năm hình thành và phát triển.

- Công văn số 389 về đôn đốc thực hiện Chương trình 01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19.

- Chi đoàn thanh niên tham gia Đại hội Đoàn thị trấn Quân Chu nhiệm kỳ 2021-2026.

III. Chương trình công tác tháng 4/2022:

 1. Công tác xây dựng Đảng:

 1.1. Công tác tư tưởng chính trị:

- Tất cả đảng viên phải chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước; mọi đảng viên đều phải có tư tưởng vững vàng, không dao động.

1.2. Công tác tổ chức cán bộ và đảng viên:

- Tiếp tục bồi dưỡng các quần chúng để phát triển đảng.

1.3. Công tác kiểm tra, giám sát:

- Bám sát và thực hiện đúng kế hoạch kiểm tra giám sát của UBKT và ĐU.

- Thực hiện kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

- Kiểm tra theo kế hoạch chi bộ.

2.  Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh chính trị, trật tự ATXH

2.1. Lãnh đạo nhiệm vụ chuyên môn:

-  Chuẩn bị Hồ sơ bàn giao danh sách trẻ 5 tuổi cho trường tiểu học’’tại cơ sở.

- Tiến hành tự đánh giá cho điểm trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích theo Thông tư 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, hoàn thành hồ sơ trình TP cấp giấy chứng nhận theo đúng thời gian quy định.

- Thực hiện đánh giá chất lượng giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp, Chuẩn hiệu trưởng - hiệu phó;

- Xét sáng kiến kinh nghiệm; Bình xét thi đua cuối năm; Đánh giá CCVC.

- Báo cáo thi đua. Kiểm tra thi đua cuối năm học.

- Báo cáo số liệu thống kê gửi về phòng GD.

- Tổ chức cho các cháu 5 tuổi tham quan trường tiểu học.

2.2. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng:

- Giám sát mọi hoạt động của đơn vị theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

2.3. Thực hiện quy chế dân chủ ở đơn vị:

- Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên và quần chúng, thực hiện tốt qui chế dân chủ trong toàn đơn vị.

- Kiểm tra nội bộ: Kiểm tra việc thực hiện cách hành chính trong CBGVNV; Kiểm tra hồ sơ sổ sách bán trú (sổ xuất, nhập); Kiểm tra công tác quản lý của tổ khối CM; Kiểm tra toàn diện bếp ăn; Kiểm tra trường học AT phòng chống TNTT; Kiểm tra việc thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Tự kiểm tra công tác PCCC; Kiểm tra việc thực hiện phòng chống dịch bệnh.

2.4.Về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội:

- Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn trong đơn vị. Đoàn kết nội bộ, bảo vệ tài sản của đơn vị trong các dịp lễ.

3.  Lãnh đạo công tác xây dựng các đoàn thể:

*Công tác công đoàn.

- Thực hiện đúng chức trách nhiêm vụ và vai trò của công đoàn phát huy sức mạnh tập thể, xây đựng tập thể đoàn kết thông nhất cao.

- Thăm hỏi động viên các CĐV bị covid và có hoàn cảnh ốm đau, khó khăn.

- - Công văn số 389 về đôn đốc thực hiện Chương trình 01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19.

*. Công tác thanh niên- chi đoàn.

- Chỉ đạo chi đoàn xây dựng kế hoạch hoạt động, nhất là trong chiến dich phòng chống bênh dịch Covid -19 đang diễn ra phức tạp.

- Chỉ đạo các đoàn thể tham gia và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Trên đây là báo cáo kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 03 và chương trình chỉ đạo tháng 4/2022 của chi bộ.

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy TT( B/cáo);

- Cấp ủy chi bộ, các Đ/c đảng viên( T/hiện);

- Lưu VT.

BÍ THƯ CHI BỘ

 

 

 

 

Trần Hương Trà

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 14
Hôm qua : 40
Tháng 05 : 1.078
Năm 2022 : 9.025