Thursday, 19/05/2022 - 13:07|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Thị trấn Quân Chu

Hoạt động áp dụng thử nghiệm sáng kiến“ Một số biện pháp quản lý xây dựng môi trường học thông qua chơi tại trường Mầm non Thị trấn Quân Chu - Huyện Đại Từ - Tỉnh Thái Nguyên”

Môi trường vật chất là một phần quan trọng trong môi trường giáo dục trẻ ở trường MN. Quản lý xây dựng môi trường giáo dục thông qua chơi là quá trình tác động có mục đích của chủ thể quản lý đến quá trình xây dựng môi trường học tập cho trẻ thông qua việc thiết kế, tổ chức các trò chơi. Từ môi trường chơi được sắp xếp khoa học đó trẻ có thể học tập và lĩnh hội các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho sự phát triển toàn diện của mình.

Quản lý xây dựng môi trường học thông qua chơi thực chất là hướng tới việc tạo ra môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, luôn tôn trọng trẻ và xuất phát từ nhu cầu của trẻ. Vì vậy, có rất nhiều những quy định, tiêu chí được các nghiên cứu đưa ra để làm nền tảng cho việc xây dựng môi trường chơi lý tưởng ở trường Mầm non  trong đó có trường mầm nonThị trấn Quân Chu. Đề tài “ Một số biện pháp quản lý xây dựng môi trường học thông qua chơi tại trường Mầm non Thị trấn Quân Chu - Huyện Đại Từ - Tỉnh Thái Nguyên” tôi đã sử dụng dụng các biện pháp sau:

Biện pháp1:  Nâng cao nhận thức cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý về sự cần thiết phải xây dựng môi trường học thông qua chơi tại trường mầm non thị trấn Quân Chu.

Biện pháp  2: Kế hoạch hóa việc xây dựng môi trường học thông qua chơi ở trường mầm non thị trấn Quân Chu

Biện pháp 3: Tổ chức chỉ đạo việc xây dựng môi trường học thông qua chơi ở trường mầm non thị trấn Quân Chu

Biện pháp 4: Thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc xây dựng môi trường học thông qua chơi ở trường mầm non thị trấn Quân Chu

Biện pháp 5: Đảm bảo các điều kiện về tài chính, nhân lực cho công tác quản lý hiệu quả việc xây dựng môi trường học thông qua chơi ở trường mầm non thị trấn Quân Chu

Biện pháp 6: Làm tốt công tác phối hợp với phụ huynh và các tổ chức xã hội trong việc xây dựng môi trường học thông qua chơi ở trường mầm non Thị trấn Quân Chu.

Sau một  năm thực hiện các biện pháp nêu trên thì việc quản lý công tác xây dựng môi trường học thông qua chơi ở mầm non Thị trấn Quân Chu đã đạt được kết quả như sau:

- Đã khảo sát thực trạng công tác quản lý xây dựng môi trường học thông qua chơi cho trẻ ở trường mầm non Thị trấn Quân Chu. Qua phân tích thực trạng, tôi đã chỉ rõ những ưu điểm, những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân của thực trạng.

- Làm tốt công tác bồi dưỡng và tự học đối với cán bộ quản lý và giáo viên để không ngừng nâng cao chất lượng xây dựng môi trường học thông qua chơi cho trẻ. Giúp giáo viên hiểu rõ và nắm bắt được cách triển khai thực hiện việc xây dựng môi trường một cách hiệu quả. 

- Môi trường vui chơi của trẻ ở nhà trường đã có bước chuyển biên rõ rệt, nhà trường đã làm tốt công tác XHH, huy động tốt các nguồn lực từ phụ huynh và xã hội,  tạo được lòng tin cho phụ huynh và nhân dân địa phương.

- Tổ chức chỉ đạo tốt việc xây dựng môi trường học thông qua chơi ở trường mầm non. Ban giám hiệu đã có những cải tiến rõ rệt trong công tác kiểm tra, đánh giá việc xây dựng môi trường học thông qua chơi ở trường mầm non. Chất lượng các buổi học thông qua môi trường chơi của trẻ đã có nhiều kết quả tốt. 

Dưới đây là một số hình ảnh:

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 14
Hôm qua : 40
Tháng 05 : 1.078
Năm 2022 : 9.025