Friday, 17/09/2021 - 15:00|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Thị trấn Quân Chu

Kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022

 PHÒNG GD&ĐT ĐẠI TỪ

TRƯỜNG MNTTQUÂN CHU

 

Số: 83 /KH-MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thị trấn Quân Chu, ngày 01 tháng 7 năm 2021

 

 KẾ HOẠCH

Tuyển sinh năm học 2021 – 2022

 

Căn cứ vào Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non

Căn cứ vào Thông tư số 51/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  về Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ số lượng trẻ trong độ tuổi mầm non trên địa bàn thị trấn Quân Chu và số trẻ thực tế đang theo học tại trường năm học 2020-2021.

Trường mầm non Thị trấn Quân Chu xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2021 - 2022 cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

- Đảm bảo chỉ tiêu ngành giáo và hoàn thành kế hoạch phát triển giáo dục địa phương năm học 2021-2022. Nâng cao chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi hướng tới phổ cập GDMN cho trẻ 4 tuổi .

- Tuyển sinh đúng quy chế, đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, khách quan tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.

II. Nội dung cụ thể

  1. Số lượng tuyển sinh: 283 trẻ.

 STT

Năm sinh

 

Số trẻ đang học tại trường

  Tuyển mới

Tổng số

Số lớp

1

2016 (5 tuổi)

3

78

7

85

2

2017 (4 tuổi)

3

80

5

85

3

2018 (3 tuổi)

3

52

23

75

4

2019 và 2020 (Nhà Trẻ)

3

10

60

70

 

Tổng

12

220

95

315

 2. Đối tượng tuyển sinh: Theo điều lệ trường mầm non năm 2020

3. Thời gian địa điểm tuyển sinh: 

- Từ ngày 01/8/ 2021 đến ngày 15/9/2021

- Địa điểm: Tại khu trung tâm của trường

5. Hình thức tuyển sinh: 

- Bước 1: Cha mẹ học sinh đăng ký trực tiêp xin học cho con đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ. (Phòng Văn thư gặp trực tiếp đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh Số điện thoại đồng chí Hạnh: 0983593240 để đăng ký và lấy mẫu đơn xin học)

- Bước 2: Cha mẹ học sinh khai đầy đủ thông tin học sinh vào mẫu đơn vào đơn xin đi học và cam kết trong việc phối hợp CS-GD trẻ.

          - Bước 3: Sau khi đăng ký xong đơn xin đi học của phụ huynh phải có đồng ý tiếp nhận của hiệu trưởng và phân theo lớp, giáo viên chủ nhiệm thì phụ sẽ gửi con đến lớp.

             6. Tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh

Từ ngày 01/8/2021 đến ngày 15/9/2021

Thời gian nhận đăng ký và nhận hồ sơ: Từ 7h30’đến 11h00’các buổi sáng trong tuần (ngày hành chính)

Hồ sơ tuyển sinh gồm có:

- Bản sao trích lục giấy khai sinh (công chứng )

- Bản phô tô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, )

- Các giấy tờ liện quan đến chế độ của trẻ (công chứng ).

- Thẻ bảo hiểm y tế của trẻ (không cần công chứng, )

- Đơn xin vào học tại trường ( học sinh mới)

- Cam kết của phụ huynh học sinh trong việc phối hợp CS-GD trẻ.

7. Xét duyệt hồ sơ tuyển sinh và công bố danh sách.

Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh và số lượng hồ sơ tuyển sinh trực tiếp đã tiếp nhận nhà trường tiến hành xét duyệt hồ sơ:

III. Tổ chức thực hiện

- Thành lập ban tuyển sinh năm học 2021 - 2022. Ban tuyển sinh có nhiệm vụ tổ chức thực hiện đúng kế hoạch tuyển sinh đã đề ra, không gây phiền hà, phức tạp cho phụ huynh học sinh.

Danh sách ban tuyển sinh:

Bà: Trần Hương Trà – Hiệu trưởng – Trưởng ban;              ĐT: 0392.826.976

Bà: Lê Thị Thu Hồng– P. hiệu trưởng – Phó ban TT;        ĐT: 0972.976.850

Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng – Phó Hiệu trưởng – UV;       ĐT: 0972.524.766

Bà: Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Thu và tổng hợp danh sách  ĐT: 0983593240

- Kế hoạch tuyển sinh của nhà trường được thông báo rộng rãi và niêm yết công khai trên trang Website của nhà trường, tại hai điểm trường và trên nhóm zalo các tổ trưởng TDP. Các đồng chí giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm thông báo trên zalo nhóm của lớp thông báo cho phụ huynh được biết kế hoạch tuyển sinh của nhà trường năm học 2021-2022 .

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2021 - 2022 của trường Mầm non TT Quân Chu. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc yêu cầu các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên, các bậc phụ huynh học sinh phản ánh kịp thời lên ban tuyển sinh để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết./.

 

 Nơi nhận:

- UBND TT Quân Chu (để b/c);

- Phòng GD&ĐT Đại Từ (để b/c);

- Các Tổ trưởng TDP (P/h)

- CBGVNV nhà trường (t/h)

- Ban đại diện phụ huynh (p/h)

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)

 

 

 

Trần Hương Trà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 43
Hôm qua : 89
Tháng 09 : 1.193
Năm 2021 : 12.036